20/05/2024 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan ngọ
端午

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:01

 

Nguyên tác

重午匆匆又此辰,
人家節物競方珍。
堆盤角黍香聞遠,
繫臂靈符色鬥新。
笑我囊空無酒客,
非他澤畔獨醒臣。
恐將歲序渾閒過,
戲切蒲根結艾人。

Phiên âm

Trùng ngọ thông thông hựu thử thần,
Nhân gia tiết vật cạnh phương trân.
Đôi bàn giác thử hương văn viễn,
Hệ tí linh phù sắc đấu tân.
Tiếu ngã nang không vô tửu khách,
Phi tha trạch bạn độc tỉnh thần.
Khủng tương tuế tự hồn nhàn quá,
Hý thiết bồ căn kết ngải nhân.

Dịch nghĩa

Tết trùng ngọ nhanh chóng đã lại đến rồi,
Người ta đua nhau dùng phẩm vật quí của địa phương để làm đồ tết.
Mâm chất đầy bánh, mùi thơm bay xa,
Tay buộc bùa thiêng, màu sắc đua mới.
Tự cười mình là khách túi rỗng nên không có rượu,
Đáng chê ông bên đầm riêng tỉnh một mình.
Sợ bỏ qua ngày tết một cách vô tình,
Đùa cắt rễ xương bồ và bện hình người bằng cây ngải cứu.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nam Trân

Vùn vụt mồng năm lại tới rồi,
Của ngon vật quí khéo đua đòi.
Mâm đầy bánh gói hương thơm ngát,
Tay vấn bùa thiêng sắc mới tươi.
Rỗng túi thiếu say cười có tớ,
Bến bờ riêng tỉnh đáng chê ai.
Những e ngày tết qua xoàng quá,
Cắt rễ xương bồ, vấn ngải chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Đoan ngọ