輓上將國公興道大王

長樂鐘聲遞一槌,
秋風蕭颯不勝悲。
九重明鑑今亡矣,
萬里長城孰壞之。
雨暗長江空淚血,
雲低複道鎖愁眉。
仰觀奎藻詞非溢,
魚水情深見詠詩。

 

Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương

Trường Lạc chung thanh đệ nhất chuỳ,
Thu phong tiêu táp bất thăng bi.
Cửu trùng minh giám kim vong hĩ,
Vạn lý trường thành thục hoại chi.
Vũ ám trường giang không lệ huyết,
Vân đê phức đạo toả sầu my.
Ngưỡng quan Khuê tảo từ phi dật,
Ngư thuỷ tình thâm kiến vịnh thi.

 

Dịch nghĩa

Tiếng chuông cung Trường Lạc một hồi vang lên,
Gió thu hiu hắt, đau thương khôn xiết.
Tấm gương sáng của cửu trùng nay đã mất rồi,
Bức trường thành vạn dặm ai làm cho sụp đổ?
Mưa phủ kín sông dài, luống tuôn lệ máu,
Mây sa xuống đường sạn đạo nhíu hàng mi sầu.
Ngước xem văn chương lời lời cô đúc,
Tình sâu cá nước đã hiện ra ở lời thơ vịnh.


Có sách chép bài thơ này là của Bùi Tông Hoan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Tiếng chuông Trường Lạc một hồi buông,
Hiu hắt hơi thu xiết nỗi buồn.
Muôn dặm thành dài ai nỡ phá?
Chín trùng gương sáng phút mờ luôn.
Mây trùm phức đạo mi sầu nhíu,
Mưa ngập trường giang lệ máu tuôn.
Khuê tảo ngửa trông lời mực thước,
Tình sâu cá nước tứ thơ còn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.43
Trả lời
Ảnh đại diện

輓上將國公興道大王 - Vãn thượng tướng Quốc công Hưng đạo Đại vương” của Phạm Ngũ Lão

1. Ở câu thứ hai 秋風蕭颯不勝悲, phiên nhầm chữ 勝 là thắng, chữ này còn một âm là thăng, 不勝 làm trạng từ, nghĩa là "rất, hết sức". Vì vậy đề nghị bạn sửa lại là: Thu phong tiêu táp bất thăng bi.
2. Câu thứ 6, phần phiên âm, đề nghị bạn sửa lại cho đúng là: Vân đê phức đạo toả sầu my, chứ không phải là "Vân đê phức đạo tiêu sầu my".
3. Trong phần dịch thơ, câu thứ 6, đề nghị bạn sửa lại cho đúng là: Mưa ngập trường giang lệ máu tuôn.
4. Trong phần dịch thơ, câu thứ 7, đề nghị bạn sửa lại cho đúng là: Khuê tảo ngửa trông lời mực thước.
5. Cần thêm các chú thích như trong sách Thơ văn Lý Trần, Tập II, quyển thượng, trang 564-565:
  a) Cung Trường Lạc: tên một cung điện dời Hán, tác giả dùng để chỉ một cung điện đời Trần.
  b) Cửu trùng: chỉ nhà vua.
  c) Khuê tảo: Sao khuê trên trời và rau rong ở dưới nước. Hai thứ này được người xưa dùng để chỉ văn chương.
  d) Đường sạn đạo: tạm dịch chữ phức đạo, nguyên là lối đi ở trên cao thông từ vùng này qua vùng khác ở những nơi núi non hiểm trở. Điển cố này muốn nhắc đến công lao của Hàn Tín khi giúp Hán Cao Tổ đánh Ba Thục. Tác giả có ý ví Hàn Tín với Trần Quốc Tuấn.
  e) Hai câu cuối có lẽ tác giả ca tụng bài Hịch tướng sỹ của Trần Hưng Đạo.
  f) Có sách chép bài thơ này là của Bùi Tông Hoan.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
65.00
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Cảm ơn bạn. Mình cũng sửa thêm chữ Hán trong câu 6 thành 鎖 thay vì 銷.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Câu 仰觀奎藻詞非溢

Rất cảm động vì các bạn đã tìm hiểu cái sâu sắc của chữ nghĩa.
Xin cho Hà Như mỗ tham gia đôi điều:
Chữ 藻 ngoài nghĩa là danh từ là rong;
Nó còn là hình dung từ đẹp,
như 藻翰 Tảo hàn, 藻辞 Tảo từ: Bút hay, Lời đẹp.
Nó còn là động từ Làm đẹp, Làm cho đẹp;
(đã bỏ đoạn giữa)
Thân ái.
Hà Như.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

khuê tảo

Trong từ điển này chỉ giải thích "khuê tảo" nghĩa là văn chương thư hoạ của vua làm, mà không giải thích rõ nguyên do: http://www.zdic.net/cd/ci...cE5ZdicA5Zdic8E108281.htm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cung Trường Lạc đổ hồi chuông,
Gió thu, khôn xiết bi thương ngậm ngùi...
Trường thành ngăn giặc đổ rồi!
Ôi! Còn đâu tấm gương soi cửu trùng!
Mịt mùng mây toả sầu giăng,
Mưa tuôn lệ máu ngập giòng sông trôi...
Ngưỡng trông, tâm huyết lời lời
Tình sâu cá nước bồi hồi nghĩa xưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng chuông Trường Lạc một hồi vang,
Hiu hắt hơi thu buồn khó bàn.
Gương sáng cửu trùng nay đã mất,
Trường thành vạn dặm đổ tan hoang?
Sông dài mưa phủ tuôn rơi máu,
Sạn đạo mây sa nhíu mắt hàng.
Nhìn ngắm văn chương lời đọng lại,
Tình sâu cá nước hiện thi đàn.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trường Lạc chuông ngân vọng một hồi,
Hắt hiu buồn lắm gió thu ôi!
Cửu trùng gương sáng không còn nữa
Vạn dặm thành xưa đã mất rồi
Mưa ngập trường giang tràn máu lệ
Mây sà sạn đạo nhíu mày môi
Ngưỡng trông lời hịch chân thành quá
Cá nước tình thâm ý quyện lời.

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng chuông Trường Lạc vang hồi,
Hơi thu hiu hắt buồn ơi là buồn!
Cửu trùng gương sáng không còn,
Trường thành vạn dặm tan hoang mất rồi?
Sông dài tuôn mưa máu rơi,
Mây sa sạn đạo nhíu môi lệ hàng.
Văn chương đọng lại lời vàng,
Tình sâu cá nước thi đàn hiện ra.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Cung Trường Lạc điểm một hồi chuông
Gió rít thu sầu, nghẹn tiếc thương
Gương sáng cửu trùng sao nỡ mất?
Trường thành vạn dặm lẽ nào buông?
Mưa sa đường lớn hàng mi nhíu
Mây phủ sông dài máu lệ tuôn
Ngưỡng vọng văn chương lời ngọc báu
Tình sâu cá nước vịnh ngời hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
33.67
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối