Xích Bích hoài cổ

A Man tằng thử phúc binh xa,
Ô thước vô thanh, thụ ảnh sơ.
Hoả cự thảng phi do Xích Bích,
Thiền đài vị tất đãi Hoàng Sơ.
Giang lưu nhưng hiệp đào thanh tráng,
Than thạch tương truyền liệt diệm dư.
Tam bách lý gian đồng kỷ thắng,
Độc Pha ông phú mạn phân như.

 

Dịch nghĩa

Giặc A Man đã từng thua đổ xe ở đây,
Dù không còn tiếng quạ kêu, bóng cây nay cũng thưa thớt.
Nếu không có trận hoả công ở Xích Bích,
Thì đài nhường ngôi vị tất phải chờ đến Hoàng Sơ.
Nước sông vẫn chảy, mang theo tiếng sóng hùng tráng,
Bãi đá tương truyền đã nếm mùi lửa hoả công.
Trong vòng ba trăm dặm, cảnh vật đều ghi nhận chiến tích năm xưa,
Đọc bài phú của Pha ông thấy lòng ngổn ngang trăm mối.


Nguyên chú: “Bãi Thạch Đầu (cũng tức là Xích Bích) cách huyện lỵ Gia Ngư 40 dặm về phía nam, đây chính là nơi liên quân Tôn Lưu kịch chiến với quân Tào Tháo. Còn Xích Bích ở trấn Hoàng Châu (trên bờ bắc sông Trường Giang, phần thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc) thì cách bãi Thạch Đầu này đến 300 dặm. Ông Tô (Tô Thức) nói Xích Bích tại Hoàng Châu, các ông Đỗ Mục… người đời Đường trước đó cũng nói đại khái như thế. Nhưng phần bờ sông thuộc địa giới huyện Gia Ngư phần nhiều đều là đất đỏ cả, do vậy nhận định của ông Tô, ông Đỗ… vị tất đã đúng. Tôi băn khoăn như vậy nên ngày qua bãi Thạch Đầu, chưa làm bài thơ này.”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tào Tháo xưa từng bại ở đây,
Dẫu không tiếng quạ, dẫu thưa cây.
Nếu không Xích Bích thua đòn lửa,
Chắc chẳng Hoàng Sơ nối nghiệp vầy.
Tiếng sóng dòng sông hùng mãi nhỉ,
Hoả công bãi đá nếm rồi hây.
Còn lưu chiến tích ba trăm dặm,
Đọc phú Pha ông nghĩ ngợi hầy?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tào Tháo, xe binh đã đổ nhào,
Bóng cây thưa thớt, quạ thôi gào.
Nếu không Xích Bích đau đòn lửa,
Chưa chắc Hoàng Sơ lên bệ cao.
Bãi đá, hoả công còn nóng bỏng,
Dòng sông, tráng khí vẫn tuôn trào.
Còn in chiến tích ba trăm dặm,
Đọc phú Pha ông, cảm dạt dào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời