蒼梧竹枝歌其十

斑竹煙筒尺二長,
茶甌浮動雨前香。
一來一往無人問,
獨倚船窗正恨郎。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10

Ban trúc yên đồng xích nhị trường,
Trà âu phù động vũ tiền hương.
Nhất lai nhất vãng nhân vô vấn,
Độc ỷ thuyền song chính hận lang.

 

Dịch nghĩa

Hoa trúc ống điếu dài hai thước,
Trà Vũ tiền một bình thơm ngát.
Thấy người qua lại chẳng hỏi chuyện,
Tựa song cửa nàng kia trông như giận chồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Điếu thước hai, bằng trúc đốm bông,
Vũ Tiền trà tỏa đượm hương nồng.
Người qua kẻ lại không thèm hỏi,
Dựa cửa thuyền đúng gái giận chồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ống điếu tre hoa dài thước hai
Trà thơm ngây ngất ngát hương say
Thuyền qua gặp gỡ không chào hỏi
Tựa cửa cô nàng dáng giận ai.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ống điếu trúc vằn hai thước dài,
Ngát thơm trà Vũ Tiền hương say.
Thấy người qua lại không thăm hỏi,
Tựa cửa nàng kia trông giận ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Ống điếu tre hoa dài thước hai,
Vũ Tiền thoang thoảng hương trà bay.
Người đâu qua lại không chào hỏi,
Ngồi dựa song thuyền chắc giận ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời