Đường chân núi Tản Viên vào tháng tám,
Mờ mịt mưa cuốn đất gió nổi cuồng.
Nước sông Nhị khuyên anh đừng múc uống,
Đánh giết nhau mùi tôm cá còn tanh.

tửu tận tình do tại