Nhìn mây bay lưng trời khinh khuyết,
Lịch cho hay vừa hết ba mùa.
Quán cơm, làm khách giang hồ,
Kiểu xưa áo mũ, tình cờ gặp anh.
Góc trời lạ, giao tình thân thiết,
Giữa cõi đời, vui nếp đồng văn.
Sau này đôi ngả xa xăm,
Chỉ nhờ cánh nhạn tới gần đưa tin.