柳下惠墓

吳店橋通泗水波,
士師名蹟未消磨。
事人直道寧三黜,
作聖全功在一和。
相對尼山長有魯,
可憐盜跖已無家。
碑殘字沒埋荒草,
天古聞風一下車。

 

Liễu Hạ Huệ mộ

Ngô Điếm kiều thông Tứ thuỷ ba,
Sĩ Sư danh tích vị tiêu ma.
Sự nhân trực đạo ninh tam truất,
Tác thánh toàn công tại nhất hoà.
Tương đối Ni Sơn trường hữu Lỗ,
Khả liên Đạo Chích dĩ vô gia.
Bi tàn tự một mai hoang thảo,
Thiên cổ văn phong nhất há xa.

 

Dịch nghĩa

Dưới cầu Ngô Điếm sông Tứ chảy
Tiếng tăm của bậc Sĩ sư vẫn chưa mất
Lấy đạo ngay thẳng thờ người, ba lần chịu mất chức
Nên công bậc thánh ở chữ “Hoà”
Đối mặt Ni Sơn, nước Lỗ còn mãi mãi
Thương cho Đạo Chích kẻ không nhà
Bia tàn chữ mất chôn vùi nơi cỏ hoang
Nghìn năm còn nghe tiếng, tôi xuống xe


Liễu Hạ Huệ: tức Triển Cầm 展禽, tên Hoạch 獲, tự là Quý 季, người đất Liễu Hạ 柳下, nước Lỗ 魯, thời Xuân Thu 春秋. Làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: “Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ”. Sau khi chết, được đặt tên thuỵ là Huệ 惠. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hoà (Thánh chi hoà 聖之和).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông Tứ dưới cầu Ngô Điếm qua
Danh thơm kẻ sĩ chửa phôi pha
Đạo ngay xử thế ba lần truất
Bậc thánh nên công một đức Hòa
Đối mặt Ni Sơn vinh nước tổ
Thương thân Đạo Chích hổ danh nhà
Bia tàn chữ mất vùi gai góc
Nghe tiếng nghìn năm tôi xuống xe

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới cầu Ngô Điếm nước trôi xa
Danh tiếng sĩ sư mãi chẳng lòa
Đạo chính thờ vua cam chịu truất
Tu thân thành thánh bởi do hòa
Ni Sơn muôn thuở là quê Lỗ
Đạo Chích từ lâu chẳng có nhà
Bia nát chữ phai vùi cỏ dại
Ngàn năm vọng mãi tiếng xe qua.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô Điếm dưới cầu sông Tứ xa,
Sĩ sư danh tiếng vẫn chưa nhoà.
Ba lần mất chức vì ngay thẳng,
Bậc thánh nên công ở chữ “Hoà”.
Đối mặt Ni Sơn, còn Lỗ mãi,
Thương cho Đạo Chích kẻ không nhà.
Bia tàn chữ mất chôn vùi cỏ,
Nghe tiếng nghìn năm tôi ghé qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời