送兄

別路雲初起,
離亭葉正飛。
所嗟人異雁,
不作一行歸。

 

Tống huynh

Biệt lộ vân sơ khởi,
Ly đình diệp chính phi.
Sở ta nhân dị nhạn,
Bất tác nhất hàng quy.

 

Dịch nghĩa

Trên đường đưa tiễn mây chớm nổi lên,
Ở đình chia tay, lá rụng đang bay.
Chỉ phiền là người không giống chim nhạn,
Trên đường về nhà không đi thành hàng một.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường tiễn mây trôi chớm nổi
Đình chia tay gió thổi lá bay
Phiền người không giống nhạn bầy
Ra về chẳng bước thành ngay một hàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay mây nổi ngang trời
Ly đình lá rụng bời bời ngổn ngang
Thương người thua cánh én xuân
Quay về chẳng thể cùng chung một đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đưa tiễn mây mờ giăng khắp trời,
Tơi bời lá rụng lúc chia phôi.
Phiền người không giống đời chim nhạn,
Chẳng thể quay về cùng sánh đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn anh mây trắng khắp trời,
Rời đình lá rụng tơi bời bay qua.
Thẹn người thua cánh nhạn xa,
Trong đời chẳng thể về nhà cùng chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời