19/01/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống huynh
送兄

Tác giả: Như Ý trung nữ tử - 如意中女子

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 14:02

 

Nguyên tác

別路雲初起,
離亭葉正飛。
所嗟人異雁,
不作一行歸。

Phiên âm

Biệt lộ vân sơ khởi,
Ly đình diệp chính phi.
Sở ta nhân dị nhạn,
Bất tác nhất hàng quy.

Dịch nghĩa

Trên đường đưa tiễn mây chớm nổi lên,
Ở đình chia tay, lá rụng đang bay.
Chỉ phiền là người không giống chim nhạn,
Trên đường về nhà không đi thành hàng một.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường tiễn mây trôi chớm nổi
Đình chia tay gió thổi lá bay
Phiền người không giống nhạn bầy
Ra về chẳng bước thành ngay một hàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Ý trung nữ tử » Tống huynh