回鴈峰

竹露松煙曉翠岩,
參差亭下出青嵐。
山頭回去秋風雁,
誰為傳書到嶺南。

 

Hồi Nhạn phong

Trúc lộ tùng yên hiểu thuý nham,
Sâm si đình hạ xuất thanh lam.
Sơn đầu hồi khứ thu phong nhạn,
Thuỳ vị truyền thư đáo Lĩnh Nam.

 

Dịch nghĩa

Sương móc ở tre trúc, khói ở rừng tùng, những mỏm núi đá xanh xanh buổi sớm,
Dưới những ngôi đình xen kẽ so le nhau đã bốc ra hơi núi biêng biếc.
Đầu ghềnh núi đã bay mất rồi những con chim nhạn quen với gió thu,
Ai sẽ vì ta mà chuyển thư về cõi Lĩnh Nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Non mai, sơn trúc, khói tùng
Xóm đình hơi núi mịt mùng bốc xanh
Nhạn thu đỉnh gió vắng tanh
Lĩnh Nam ai gửi hộ mình lá thư?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sương trúc khói tùng sớm thạch nham
Dưới đình dần toả vệt xanh lam.
Nhạn thu đầu núi về đâu hết
Ai chuyển giùm thư tới Lĩnh Nam ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thông khói trúc sương, sớm núi chàm
Dưới đình như bốc khí xanh lam
Gió thu đầu núi đâu còn nhạn
Thư gửi cậy ai đến Lĩnh Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương mai tre trúc khói rừng tùng,
Mỏm núi đá xanh sớm chập chùng.
Xen kẽ dưới sườn hơi núi biếc.
Lĩnh Nam mất nhạn ai thư cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói tùng. sương trúc cảnh non mai
Lác đác đình thôn khói biếc lay
Đầu núi heo may chim nhạn vắng
Lĩnh Nam ai gởi bức thư này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời