27/07/2024 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi Nhạn phong
回鴈峰

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2011 19:50

 

Nguyên tác

竹露松煙曉翠岩,
參差亭下出青嵐。
山頭回去秋風雁,
誰為傳書到嶺南。

Phiên âm

Trúc lộ tùng yên hiểu thuý nham,
Sâm si đình hạ xuất thanh lam.
Sơn đầu hồi khứ thu phong nhạn,
Thuỳ vị truyền thư đáo Lĩnh Nam.

Dịch nghĩa

Sương móc ở tre trúc, khói ở rừng tùng, những mỏm núi đá xanh xanh buổi sớm,
Dưới những ngôi đình xen kẽ so le nhau đã bốc ra hơi núi biêng biếc.
Đầu ghềnh núi đã bay mất rồi những con chim nhạn quen với gió thu,
Ai sẽ vì ta mà chuyển thư về cõi Lĩnh Nam.

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Non mai, sơn trúc, khói tùng
Xóm đình hơi núi mịt mùng bốc xanh
Nhạn thu đỉnh gió vắng tanh
Lĩnh Nam ai gửi hộ mình lá thư?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Hồi Nhạn phong