球營懷古

乂安以北三千里,
屯鎮而今一百年。
往事已隨流水去,
昔人剩者碑傳。

 

Cầu Dinh hoài cổ

Nghệ An dĩ bắc tam thiên lý,
Đồn trấn nhi kim nhất bách niên.
Vãng sự dĩ tùy lưu thủy khứ,
Tích nhân thặng giả bi truyền.

 

Dịch nghĩa

Nghệ Anh trở ra bắc (cách với Cầu Dinh) ba ngàn dặm
Đồn trấn (ở đây) đến nay được một trăm năm
Chuyện cũ đã theo dòng nước trôi xuôi
Nhưng người xưa còn lại cái gì: có bia truyền

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cách ba ngàn dặm Nghệ rồi Thanh
Đồn luỹ trăm năm cũng mới thành
Chuyện cũ trôi theo dòng nước chảy
Người xưa: bia kể rành rành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghệ An ra bắc ba ngàn dặm,
Đồn trấn đến nay trăm lẻ năm.
Chuyện cũ trôi xuôi dòng nước mãi,
Người xưa để lại có bia xâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dặm bắc ba ngàn cách Nghệ An
Đến nay đồn bót một trăm năm
Chuyện xưa đã cuốn theo dòng nước
Bia cũ còn ghi chuyện cổ nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời