30/05/2024 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu Dinh hoài cổ
球營懷古

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2011 02:33

 

Nguyên tác

乂安以北三千里,
屯鎮而今一百年。
往事已隨流水去,
昔人剩者碑傳。

Phiên âm

Nghệ An dĩ bắc tam thiên lý,
Đồn trấn nhi kim nhất bách niên.
Vãng sự dĩ tùy lưu thủy khứ,
Tích nhân thặng giả bi truyền.

Dịch nghĩa

Nghệ Anh trở ra bắc (cách với Cầu Dinh) ba ngàn dặm
Đồn trấn (ở đây) đến nay được một trăm năm
Chuyện cũ đã theo dòng nước trôi xuôi
Nhưng người xưa còn lại cái gì: có bia truyền

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cách ba ngàn dặm Nghệ rồi Thanh
Đồn luỹ trăm năm cũng mới thành
Chuyện cũ trôi theo dòng nước chảy
Người xưa: bia kể rành rành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Cầu Dinh hoài cổ