藍關懷古

行盡千山與萬山,
蒴風吹起滿藍關。
君王曾此思忠諫,
瘴海遙觀匹馬還。

 

Lam Quan hoài cổ

Hành tận thiên sơn dữ vạn sơn,
Sóc phong suy khởi mãn Lam Quan.
Quân vương tằng thử tư trung gián,
Chướng hải dao quan thất mã hoàn.

 

Dịch nghĩa

Đi mãi tận nghìn non vạn núi
Ngọn núi bắc nổi lên khắp ải Lam Quan
Vì vua thời ấy chẳng nghe lời can gián của kẻ trung
Từng có cảnh con ngựa không người cưỡi trở về từ quan ải xa và vùng biển độc địa.


Nguyễn Trãi toàn tập của Đào Duy Anh không có bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Nghìn non vạn núi, vượt muôn trùng
Gió bắc trùm quan ải lạnh lùng
Thuở ấy lời trung vua hiểu thấu
Thì đâu tủi bóng ngựa về không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Vượt qua nghìn vạn núi non
Nổi cơn gió bấc ải quan lạnh lùng
Giá như vua thấu lời trung
Thì đâu có cảnh ngựa không người về

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi hết ngàn non lại vạn non,
Lam Quan bấc lạnh dập dồn cơn.
Lời trung thuở ấy vua nghe thấu,
Lam chướng vời trông vó ngựa buồn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Muôn núi vượt qua hết đỉnh ngàn
Nổi đầy gió bấc ải Lam Quan
Vua nghe trung nghĩa can ngày ấy
Đâu ngựa về không tự ải quan.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mãi tận băng qua núi vạn ngàn,
Nổi đầy bấc lạnh khắp Lam Quan.
Vua không nghe đại thần can gián,
Nên từng có cảnh ngựa về không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời