11.00
111 bài thơ
Tạo ngày 25/10/2008 07:45 bởi Tam Diệp Thảo, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/10/2008 08:27 bởi Tam Diệp Thảo
Mầm sống là hợp tuyển do Nguyễn Thế Hoàng Linh tự tay lựa chọn từ những bài thơ trên mạng anh đã viết, có thời gian từ năm 1999 đến năm 2002.

 

Hoài nghi

Lẽ giản đơn

Lột xác

Trong khu vườn của đớn đau

Nỗi đau

Tôi vô tình

Mầm sống

Dịu

Viết về niềm vui

Thơ tình cho cuộc sống