nào đâu cứ phải ích kỷ
viết thơ bản ngã mới hay
trong một triệu thằng say rượu
một người viết được thơ cay

lương tâm một triệu tên cướp
chẳng bằng một gã ăn mày
một triệu lần ân và ái
không bằng một cái chạm tay
một triệu triệu năm giông tố
chẳng bằng một giọt heo may
một triệu hôm qua ám ảnh
không bằng nỗi nhớ hôm nay

chỉ một lần ăn thịt chó
sẽ băng hoại kiếp ăn chay

lung lay theo nhịp lung lay
sẽ chẳng bao giờ lung lay


(01.10.2002)