tôi thấy mình may
vì không có sự bình thản của một người từng trải
nếm chán vị đời
rồi bảo nó vô vị

tôi thấy mình may
ăn quả roi vẫn thấy chua ngọt
nếm quả đấm vẫn thấy khôn dại
nhai tí ớt vẫn thấy thú

tôi thấy mình cay
đâu cần phải như gừng
già mới giải được cơn say

tôi thấy mình may
đa mang trong sự tự kiềm tỏa
hỗn độn trong bộ mặt tỉnh táo
nói khoác chứ không biết nói láo

tôi thấy mình may
khi cồn cào chỉ mong một bàn tay
chưa cần nhiều hơn thế
không muốn ít hơn thế

tôi thấy mình may
chẳng có gì để mất
thế nên còn phải đi tìm

tôi thấy mình may
vì sớm nhận ra
tôi thấy mình may


(29.07.2002)