nắng sớm em từ đâu tới
sao em đẹp đến nghi ngờ?
sao em dừng chân trước cửa
ngôi nhà quen sáng lơ xơ?

đừng cợt trái tim ta nữa
đi đi
về với dối lừa
ta không còn tin ai cả
đừng chờ ta đến đón đưa

ta cũng xin em đừng trách
đừng khinh ta sống vô hồn
ta không muốn em đánh thức
những gì ta đã vùi chôn...


(2001)