trời hỡi bao giờ cho tan hết
những ngày phung phí ở trên đời
đêm nay đêm trước tôi đều thấy
những vì sao lóe lả tả rơi

im hết!
than làm gì cho đắng
người xưa than vãn chán chê kìa…

nhưng biết làm gì ngoài than vãn?
chẳng nhẽ nốc rượu với nốc bia?

ta thèm gì sống trong ảo giác
ta thèm sống thật với mình kia

có thể ngày mai ta lại sống
lại phải sống thôi
đời thế mà
cho mi kể lể cho bớt chán
cho mi kể lể với mình ta


(2002)