tôi không mượn rượu để nói
rượu phai tình sẽ nhạt theo
tôi không mượn gương để tập
gương vỡ lời nói cũng nghèo

tôi không mượn thơ để tán
kẻo em yêu kẻ trong thơ
thơ cạn là hồn gặp nạn
yêu nhau hời hợt vật vờ

chỉ xin mượn lòng dũng cảm
của bố tôi và mẹ tôi
những người dám yêu dám sống
cho con mượn một chút thôi...


(2002)