đêm nay bầy ve uống lửa
thở ran nứt nẻ khí trời
đêm nay bầy gì uống điện
mà mồ hôi cứ nổi trôi?
đêm nay bầy chi uống nhớ
mà mồ hôi mắt rục dôi?

ngoài kia có ai chén rượu
riết lên những câu tỉnh đời
không khí bỗng dường xiêu vẹo
thở ra bỗng thấy chơi vơi
hít vào bỗng thấy sặc sụa
hoá ra hồn chẳng biết bơi...

xa xa có ai đờn hát
nhẩn nha pha loãng nỗi buồn
se sẽ rưới lên hơi thở
chút gì ngọt tựa vú thơ

bầy ve đã thôi khạc máu
nhấm sương cho giọng trong dần
hình như nỗi buồn sẽ lắng
khi mình sao nhãng bản thân...


(2001)