xin làm bông hoa
cho người ta ngắm
cho người ta ngửi
cho người ta thương

xin làm bông hoa
cho người ta hái
những lúc điên dại
người ta dày vò

những lúc âu lo
cho người ta bứt
từng cánh từng cánh
rồi người ta vứt

xin làm bông hoa
kiếp sau vẫn thế
để muôn đời kể
những câu chuyện tình


(2001)