không thể nào diễn tả được nỗi đau
chúng oằn oại trong từng thớ óc
cho ta khóc trời ơi cho ta khóc
cho ta khóc đi cho ta khóc đi mà

tương lai?
đừng ám ảnh ta về tương lai nữa
để ta yên
mặc kệ tương lai

đừng bắt ta viết nốt bài thơ này
chấm dứt ở đây ngay


(2001)