南望

一聲義鼓壯山河,
仇血滔滔逐逝波。
無限筆鋒精舌劍,
回頭終愧魯煬戈。

 

Nam vọng

Nhất thanh nghĩa cổ tráng sơn hà,
Cừu huyết thao thao trục thệ ba.
Vô hạn bút phong tinh thiệt kiếm,
Hồi đầu chung quý Lỗ Dương qua.

 

Dịch nghĩa

Một tiếng trống chính nghĩa vang dậy núi sông,
Máu quân thù cuồn cuộn chảy theo dòng nước.
Biết bao kẻ lấy bút làm giáo, lấy lưỡi làm gươm,
Rút cuộc cũng thẹn với cây đòng của Lỗ Dương.


Bài này có ghi chú là nhằm ca ngợi chiến công của Hoàng Hoa Thám: “Hoàng tướng quân đánh nhau với giặc ở Bắc Hà thắng trận, lúc đó là tháng giêng năm Kỷ Dậu (1909)”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Trống nghĩa vang lừng chuyển núi sông,
Máu thù cuồn cuộn chảy thành dòng.
Biết bao giáo lưỡi cùng gươm bút,
Sách Lỗ Dương qua vẫn thẹn thùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vang lừng trống nghĩa chuyển non sông
Máu giặc cuồn dâng chảy đỏ dòng
Lưỡi giáo bút gươm đâu kể giỏi
Sao bằng cây gậy Lỗ Dương Công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Một hồi trống nghĩa dậy sơn hà
Cuồn cuộn theo dòng máu giặc pha
Bao kẻ lưỡi gươm cùng bút giáo
Ngoái đầu thẹn với Lỗ Dương qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng vang chính nghĩa dậy non sông,
Máu giặc trào dâng chảy đỏ dòng.
Bút giáo lưỡi gươm bao kẻ lấy,
Sao bằng lão Lỗ với cây đòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Vang lừng chính nghĩa non sông,
Máu thù cuồn cuộn theo dòng nước trôi.
Bao người bút giáo gươm rồi,
Sao bằng cây gậy của người Lỗ Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời