Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 30/04/2013 11:59 bởi Thai NQ, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/04/2013 12:24 bởi Thai NQ
Ngôn ẩn thi tập 言隱詩集 là tập thơ Nôm của Nguyễn Hữu Chỉnh. Các bài thơ trong nhóm này chép lại từ Nam Phong tạp chí quyển số 13, trong hai tập 73-74. Nguyên các bài không có tiêu đề riêng, chỉ đánh số từ I đến XVII (17 bài).