Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:14

Ta cũng là con có mẹ cha
Sao trời thời thẳm chúa thời xa
Nghĩ thân chẳng phải người bèo bọt
Cậy dạ đà nên nghĩa ruột già
Chửa tỏ từ đâu bưng miệng lọ
Mong tìm đến chốn uốn cành đa
Biết thời khen đấy chăng chê đấy
Xiết kể đua lời đứa trẻ ca


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923