Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:16

Sống chơi dương thế thác thời về
Ai tiếc thân ai người ấy thề
Trót đã trộm sinh vào cửa Trịnh
Cũng hay ra đến ở cành Lê
Cầm quân những ngỡ còn e giặc
Tha gánh nào ngờ lại dắt dê
Bịn rịn nỗi chi trong bụi đỏ
Thẹn người tai rửa lạch Tào khê


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923