Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:05

Thong thả nào thua khách Phú Xuân
Kẻo trường danh lợi bước chen chân
Thâu đêm diễn trăng tri kỷ
Suốt ngày dậy gió cố nhân
Luống ngâm nga câu bạch tuyết
Chi lẩn thẩn đám hồng trần
Ai hay hay chửa chăng thời chớ
Vạn sự thân này đã biết thân


Nguồn: Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73