03/12/2021 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 2

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:05

 

Thong thả nào thua khách Phú Xuân
Kẻo trường danh lợi bước chen chân
Thâu đêm diễn trăng tri kỷ
Suốt ngày dậy gió cố nhân
Luống ngâm nga câu bạch tuyết
Chi lẩn thẩn đám hồng trần
Ai hay hay chửa chăng thời chớ
Vạn sự thân này đã biết thân
Nguồn: Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 2