Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:18

Chẳng bằng ai cũng chẳng thua ai
Nào nghĩ làm chi lọ thở dài
Đắc thất sự đời xem trước mắt
Thị phi lời chúng gác bên tai
Tuổi cao đã đủ mùi nồng nhạt
Vận bĩ liền tường nỗi thắm phai
Rõ một mất thời hồ chẩn được
Mặc dầu tây bổ lại đông lai


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923