Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:10

Nào hẳn nào là mặt cố tri
Giàu sang tìm đến khó tìm đi
Bạc đen dạ chúng ta hay vậy
Vàng đá lòng ta chúng biết chi
Có phận ra người nên giữ phận
Lỗi thì là đứa vụng tuỳ thì
May ai nấy gặp chăng mà chớ
Lỡ bước lầm chân cũng vậy vì


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923