Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:17

Vô duyên trái kiếp thiệt hòa hai
Chẳng biết là ai giống máu ai
Những tưởng trên thời đà suốt dưới
Nào hay trong lại phải thua ngoài
Nghĩ nguồn cơn nọ gan dầm muối
Thấy khúc nôi này thịt sởn gai
Khen kẻ đặt lời sao khéo xiết
Rằng thân người chẳng khác con bài


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923