Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:17

Người thế này bỗng thế này
Biết làm sao được vậy là bay
Hư không bới giở nhìn lông vết
Bỗng chốc đôi co nỗi cối chầy
Mực nẩy mới tường cây khúc thẳng
Gương soi liền tỏ mặt gian ngay
Biết rầy khôn dãi niềm trung ái
Những giống vô đồ khéo chặt tay


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923