Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:16

Chực phận thờn bơn ép một bề
Nghĩ là được vẹn nghĩa Di Tề
Dửng dưng nẻo lợi chăng còn nỗi
Lành lạch đường danh đủ chịu ghê
Hai chữ bảo toàn tay đã chắc
Nửa điều can phạm dạ nào nghi
Nhân tình có biết chăng mà chớ
Sẽ cậy nhờ chưng mũi bút đề


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923