Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:10

Của chẳng riêng ai vốn của đời
Có thời ăn mặc có thời chơi
Bán buôn áo cũng bồ nâu đỏ
Hàng chợ cơm dù bát sứ xôi
Rượu uống tiêu sầu năm bảy chén
Thơ ngâm khiển hứng một vài lời
Bá vương nhắm mắt làm chi nữa
Lầm lẫm trời đành đã có nơi


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923