Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:03

Trên đầu đã rối tóc hoa râm
Lẩn thẩn còn chơi đám cát lầm
Nẻo lợi danh tuy dở bước
Lòng trung hiếu hãy bền cầm
Khôn chửa đủ mùi kim cổ
Dại nào lường máy thiển thâm
Miễn trọn cho cùng nhân sự chửa
Thôi thôi rất lẽ thuận thiên tâm


Nguồn: Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73