Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:15

Muốn mong thánh đức nhận chi đâu
Mưu mạnh này ai kẻo thẳm sâu
Gắp lửa hư không làm mống họa
Bắt bò bỗng chốc buộc cành dâu
Hổ lòng quân tử lòng tơ rối
Tưởng nghĩa Di Tề nước mắt mầu
Giữ đạo quân thần mình chẳng quản
Trời cao đã cậy có trên đầu


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923