Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:15

Khó hèn là phận biết là sao
Sang trọng đã từng có lạ bao
Ngay thảo đối cùng mười đất thấp
Ái ưu thấu đến chín trời cao
Hổ danh chút trộm dòng vàng ngọc
Thẹn nỗi còn pha tiếng mận đào
Giận kẻ uốn ngay làm cong thế
Phận yên đòi phận dám phi phao


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923