54.40
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
10 bài trả lời: 10 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: mùa thu (321)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2010 04:08

秋夜其一

繁星歷歷露如銀,
東壁寒蟲悲更辛。
萬里秋聲催落葉,
一天寒色掃浮雲。
老來白髮可憐汝,
住久青山未厭人。
最是天涯倦遊客,
窮年臥病桂江津。

 

Thu dạ kỳ 1

Phồn tinh lịch lịch lộ như ngân,
Đông bích hàn trùng bi cánh tân.
Vạn lý thu thanh thôi lạc diệp,
Nhất thiên hàn sắc tảo phù vân
Lão lai bạch phát khả liên nhữ
Trú cửu thanh sơn vị yếm nhân
Tối thị thiên nhai quyện du khách
Cùng niên ngoạ bệnh Quế giang tân.

 

Dịch nghĩa

Sao dày đặc, trông rõ mồm một, sương trắng tựa bạc,
Vách phía đông, dế gặp lạnh, kêu buồn thảm.
Suốt muôn dặm, tiếng thu giục lá cây rụng,
Bầu trời lạnh ngắt, không một vầng mây.
Đến tuổi già, mái tóc bạc, trông mà thương cho anh!
Ở mão nơi đấy, thế mà rặng núi xanh kia vẫn chưa chán người.
Buồn nhất là kẻ du khách ở nơi chân trời đã mỏi mệt,
Lại suốt năm đau ốm, nằm trên bến Quế giang này.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sao sáng đầy trời sương tực bạc,
Sâu từng kêu lạnh giọng bi ai.
Một trời khí buốt xua mây lạnh,
Muôn dặm hơi thu giục lá rơi.
Ở mãi, non xanh chưa chán khách,
Về già tóc bạc khá thương người.
Bên trời du khách chân đà mỏi,
Sông Tuế quanh năm cứ ốm hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Sáng chòm sao điểm, trắng sương rơi,
Dế khóc tường đông não ruột ai!
Muôn dặm tiếng thu gào lá rụng,
Một trời sắc lạnh, quét mây trôi.
Già rồi! Tóc bạc riêng thương lão,
Ở mãi... non xanh chửa chán người!
Mệt nhất là anh chàng đất khách,
Hết năm ốm bệt mé sông dài!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao sáng đầy trời sương tựa bạc
Tường đông tiếng dế não nùng than
Một trời khí lạnh mây không vẩn
Muôn dặm hơi thu lá rụng vàng
Sống mãi non xanh sao chửa chán
Già mang tóc bạc há đừng than
Lãng du góc bể thân đà mỏi
Đau ốm năm chầy bến Quế giang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đầy trời sao sáng bạc sương dâng,
Dế lạnh tường đông thảm thiết buồn.
Vạn dậm tiếng thu rung lá rụng,
Một trời khí lạnh vắng mây vương.
Già rồi tóc bạc lòng thêm xót,
Ở mãi non xanh chẳng chán chường.
Ngán nỗi bên trời lòng khách mệt,
Suốt năm nằm bệnh Quế giang tân.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trời sao mồn một trắng đầy sương
Trùng lạnh bi ai kêu phía tường
Vạn dặm tiếng thu đầy lá rụng
Sắc trời lạnh ngắt chẳng mây vương
Tuổi già đầu bạc xót xa bạn
Người đã ở lâu núi vẫn thương
Buồn nhất chân trời du khách mỏi
Quế giang nằm bệnh suốt năm trường.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sao mắc đầy trời sương trải bạc
Tường đông kén bướm ủ ê vàng
Vạn dặm hồn thu khua lá rụng
Khắp trời gió lạnh quét mây tan
Tuổi già tóc bạc còn thương quá
Ở lâu núi thẳm vẫn chưa nhàm
Chân trời lữ khách buồn chân mỏi
Nằm bệnh cả năm bến Quế giang

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương trắng sao dày bạc rõ trông,
Kêu buồn dế lạnh, vách bên đông.
Tiếng thu muôn dặm, làm cây rụng.
Mây trắng lạnh tràn mặt nhật hồng.
Tóc bạc tuổi già, thương bạn quá!
Núi xanh ở mãi chẳng buồn trông.
Chân trời buồn nhất người đang mệt,
Nằm bệnh suốt năm bến Quế sông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Sao vàng lấp lánh ánh sương dày,
Dế khóc tường đông giọng đắng cay.
Muôn dặm tiếng thu dồn lá rụng,
Đầy trời sắc lạnh quét mây bay.
Già theo tóc bạc riêng thương đó,
Lòng gởi non xanh chửa chán đây.
Ngán nỗi phương trời thân khách mỏi,
Tuế giang nằm bệnh suốt năm chầy.


Đông 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Sao dày sương trắng bạc màu,
Kêu buồn dế lạnh, vách sau đông nhà.
Tiếng thu giục lá rụng ra.
Không mây lạnh ngắt trời xa mây hồng.
Tuổi già tóc bạc xót lòng,
Ở lâu núi biếc ngán trông mãi rồi.
Mệt người buồn chốn chân trời,
Suốt năm nằm bệnh bên bờ Quế Giang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Lấp lánh sao đêm ánh sáng dày.
Tường đông dế khóc não nề thay.
Tiếng thu giục lá vàng rơi rụng.
Sắc lạnh xui trời quét sạch mây.
Tóc đã phơ phơ thương số phận.
Non xanh chửa chán khách nơi này.
Phương trời ngán ngẩm vì thân mỏi.
Bến Quế quanh năm bệnh ngấm đầy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời