43.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
19 bài thơ
Tạo ngày 20/06/2017 14:17 bởi Admin
Thạch Hoàng Việt sinh ngày 8/11/1979, còn có bút danh Hoàng Việt, Thạch Lam Thảo, là một thành viên Hội bút Hương đầu mùa báo Hoa học trò và báo Sinh viên Việt Nam giai đoạn từ 1997 đến 1999, chủ yếu là viết thơ. Anh là sinh viên khoá 42 khoa Toán, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội.

 

Thơ 1997-1999

Tuyển tập chung