33.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
19 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 20/06/2017 14:17 bởi Admin
Thạch Hoàng Việt sinh ngày 8/11/1979, còn có bút danh Hoàng Việt, Thạch Lam Thảo, là một thành viên Hội bút Hương đầu mùa báo Hoa học trò và báo Sinh viên Việt Nam giai đoạn từ 1997 đến 1999, chủ yếu là viết thơ.

 

Thơ 1997-1999