Hà Nội mùa thu thơm hương cốm
Tiếng rao buồn man mác heo may
Em không đợi tôi về nơi ấy
Để xa xăm nỗi nhớ vơi đầy...

Hà Nội mùa thu rất nhiều phố
Lá rơi vàng cho thi sĩ làm thơ
Nhưng hình như chẳng ai còn đọc nữa
Thuơng lá bàng ngăn ngắt đỏ mùa xưa.

Hà Nội mùa thu đêm hoa sữa
Rất nồng nàn đâu chỉ phố Nguyễn Du
Anh cứ giận ngày xưa chưa kịp nói
Để muộn mằn thu ấy hoa sữa rơi...

Anh trở lại phố ngày xưa ấy
Mùa thu trốn tìm sau những khoảng mây,
Heo may nhắc một người xa Hà Nội
Không kịp về hôm nay!...


Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam số 41, ra ngày 12-10-1999