Anh có một trái tim là cỏ dại
Xuyến xao và non nớt dưới trăng đêm
Chú dế vô tâm thuở ấy là em
Cứ thản nhiên cứa vết đau vào cỏ.


Đăng trên báo Sinh viên Việt Nam số 23, ra ngày 8/6/1999.