Hoa điệp rơi vàng mầu nỗi nhớ
Một con tầu trắng ra khơi...
Chẳng còn đâu đã muộn mất rồi
Bạch Tuyết đã đi theo Hoàng Tử
Bỏ lại những Chú Lùn tốt bụng
Ngẩn ngơ...

Tôi là ai đây giữa cuộc sống vô cùng?
Tôi là ai đây lạc vào trong cổ tích?
Không đủ lớn để làm Hoàng Tử
Không đủ tốt để làm một chú lùn
Tôi chỉ là tôi thôi - Chàng Ngốc
Khạo khờ không biết yêu!!!...


Đăng trên báo Sinh viên Việt Nam số 23, ra ngày 8/6/1999.