Bài thơ được đăng trên Tạp chí Tuổi xanh nhưng tiếc là mình không còn giữ được bài báo này nữa :(