Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thạch Hoàng Việt vào 21/06/2017 22:59

Lục bát ầu... Lục bát ơ!
Gửi giùm tấm áo ngày mưa cho người
Tháng sáu này, tháng sáu ơi!
Câu thơ viết đọc rồi cười nhớ ai..
Nhớ ai, sao nhớ, nhớ hoài..
Ngày xưa tháng sáu học bài. Ngày mưa..
Tháng sáu này tội nghiệp chưa!
Một người thật ngốc đội mưa theo về
Tháng sáu này đáng ghét ghê!
Để người đi mất không về với tôi
Tháng sáu à... tháng sáu ơi!...


Hà Nội, 1999

Đăng trên báo Hoa học trò số 290, ra ngày 1-7-1999.