楚望

荊襄千里古名都,
一半襟江一帶湖。
天假富彊供百戰,
地留缺陷限三吳。
秋風落日皆鄉望,
流水浮雲失霸圖。
孫索劉分何處在,
蒼然一望盡平蕪。

 

Sở vọng

Kinh, Tương thiên lý cổ danh đô,
Nhất bán khâm giang nhất đới hồ.
Thiên giả phú cường cung bách chiến,
Địa lưu khuyết hãm hạn Tam Ngô.
Thu phong lạc nhật giai hương vọng,
Lưu thuỷ phù vân thất bá đồ.
Tôn sách Lưu phân hà xứ tại,
Thương nhiên nhất vọng tẫn bình vu.

 

Dịch nghĩa

Kinh, Tương nghìn dặm hai đất kinh đô nổi tiếng thời xưa
Một nửa sông bao quanh, một nửa là hồ
Trời cho giàu mạnh, đem cung ứng cho chiến tranh trăm trận
Đất để chừa khoảng trống giới hạn Tam Ngô
Gió thu lúc mặt trời lặn ngóng quê nhà
Nước trôi mây nổi, sạch hết mưu đồ làm bá làm vua
Đâu rồi đất Tôn Quyền tranh giành với Lưu Bị ?
Trông chỉ thấy xanh um một vùng cỏ hoang


Sở là một lớn thời Chiến Quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh, Tương ngàn dặm tiếng thành cổ,
Một nửa sông bao, một nửa hồ
Trời cho phồn thịnh gây trăm trận ,
Biên giới sông hồ hạn Tam Ngô.
Gió thu chiều thổi nhà vọng nhớ,
Nước chảy mây bay mưu chẳng thành.
Tôn đòi Lưu cắt đất nơi đâu nhỉ?
Cỏ cây chỉ thấy toàn màu xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh, Tương nghìn dặm cựu danh đô
Một nửa bọc sông, một nửa hồ
Giàu mạnh trời cho, tiêu bách chiến
Quanh co đất vạch, rõ Tam Ngô
Gió thu ngày xế vời quê cũ
Nước chảy mây trôi sạch bá đồ
Đâu đất Tôn, Lưu giành giựt mãi
Một vùng cây cỏ mọc hoang vu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Kinh Tương ngàn dặm đô xưa
Nửa sông vây một dải hồ mênh mông
Mạnh giàu trăm trận như không
Tam Ngô để trống một vùng biên cương
Gió thu chiều ngóng cố hương
Nước mây tan tác bá vương mộng đồ
Tranh dành đâu đất Tôn Lưu
Xanh xanh bến bãi hoang vu một trời!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Kinh, Tương nghìn dặm cựu danh đô
Một nửa bọc sông, một nửa hồ
Giàu mạnh trời cho, nuôi bách chiến
Quanh co đất vạch, rõ Tam Ngô
Gió thu ngày xế vời quê cũ
Nước chảy mây trôi sạch bá đồ
Đâu đất Tôn, Lưu giành giựt mãi
Một vùng cây cỏ mọc hoang vu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Kinh Tương nghìn rộng chốn hoa đô
Một nửa kề sông, một nửa hồ.
Trời phú mạnh giàu gây bách chiến
Đất đầy sông rạch tránh Tam Ngô.
Gió thu chiều xuống ngóng quê cũ
Nước chảy mây trôi tiêu bá đồ!
Đâu chỗ Tôn Lưu giành đất hở ?
Xanh xanh mút mắt chốn hoang sơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kinh Tương ngàn dặm vốn danh đô
Một nửa ven sông một nửa hồ
Trời khiến mạnh giàu sinh bách chiến
Đất chia lồi lõm vạch Tam Ngô
Mây bay nước chảy cơ đồ tận
Bóng xế thu đưa cố quận mờ
Đâu chốn Tôn, Lưu tranh giựt đất
Xanh dờn cây cỏ cảnh hoang sơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh, Tương nghìn dặm cựu danh đô,
Một nửa sông bao, một nửa hồ,
của cải Trời cho sung chiến cuộc.
Đất chừa giới tuyến với Tam Ngô.
Gió thu trời tối trông quê cũ.
Nước cuốn mây trôi, sạch bá đồ.
Đâu đất Tôn Lưu phân thắng bại.
Xanh rì cỏ mọc thấy chi mô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời