20/06/2021 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở vọng
楚望

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2005 14:24

 

Nguyên tác

荊襄千里古名都,
一半襟江一帶湖。
天假富彊供百戰,
地留缺陷限三吳。
秋風落日皆鄉望,
流水浮雲失霸圖。
孫索劉分何處在,
蒼然一望盡平蕪。

Phiên âm

Kinh[1], Tương[2] thiên lý cổ danh đô,
Nhất bán khâm giang nhất đới hồ.
Thiên giả phú cường cung bách chiến,
Địa lưu khuyết hãm[3] hạn Tam Ngô[4].
Thu phong lạc nhật giai hương vọng,
Lưu thuỷ phù vân thất bá đồ.
Tôn[5] sách Lưu[6] phân hà xứ tại,
Thương nhiên nhất vọng tẫn bình vu.

Dịch nghĩa

Kinh, Tương nghìn dặm hai đất kinh đô nổi tiếng thời xưa
Một nửa sông bao quanh, một nửa là hồ
Trời cho giàu mạnh, đem cung ứng cho chiến tranh trăm trận
Đất để chừa khoảng trống giới hạn Tam Ngô
Gió thu lúc mặt trời lặn ngóng quê nhà
Nước trôi mây nổi, sạch hết mưu đồ làm bá làm vua
Đâu rồi đất Tôn Quyền tranh giành với Lưu Bị ?
Trông chỉ thấy xanh um một vùng cỏ hoang

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh, Tương ngàn dặm tiếng thành cổ,
Một nửa sông bao, một nửa hồ
Trời cho phồn thịnh gây trăm trận ,
Biên giới sông hồ hạn Tam Ngô.
Gió thu chiều thổi nhà vọng nhớ,
Nước chảy mây bay mưu chẳng thành.
Tôn đòi Lưu cắt đất nơi đâu nhỉ?
Cỏ cây chỉ thấy toàn màu xanh.
Sở là một lớn thời Chiến Quốc.

[1] Nước Sở, vốn tên là Kinh, còn gọi là Kinh Sở, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, là châu thứ nhất trong Cửu Châu 九州.
[2] Đất Tương Dương 襄陽 (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc 湖北).
[3] Nơi đất nhiều sông hồ.
[4] Ba miền nước Ngô (Tôn Quyền): Ngô Hưng 吳興, Ngô Quận 吳郡 và Cối Kê 會稽 thời Tam Quốc, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc.
[5, 6] Tức Tôn Quyền 孫權 và Lưu Bị 劉備, cùng tranh đất Kinh Châu 荊州. Chuyện thời Tam Quốc, Tôn Quyền đòi đất Kinh Châu, Lưu Bị không chịu trả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Sở vọng