黃州竹樓

合圍巨竹遍郊衢,
曾有前人建此樓。
舊址何時成白地,
遺文從古記黃州。
後人徒有千年感,
當日曾無隔歲謀。
惟有長江巧收拾,
一成一毀盡東流。

 

Hoàng Châu trúc lâu

Hợp vi cự trúc biến giao cù,
Tằng hữu tiền nhân kiến thử lâu.
Cựu chỉ hà thì thành bạch địa,
Di văn tòng cổ ký Hoàng Châu.
Hậu nhân đồ hữu thiên niên cảm,
Đương nhật tằng vô cách tuế mưu.
Duy hữu Trường giang xảo thu thập,
Nhất thành nhất huỷ tẫn đông lưu.


Hoàng Châu nay là huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trúc to trúc lớn bụi mọc đầy
Người xưa dựng một mái lầu cây
Nền cũ thời nào nay đất trắng
Bài viết Hoàng Châu vẫn còn đây
Người nay cảm chuyện nghìn năm trước
Đương thời nghĩ chuyện khó tính thông
Giỏi ra chỉ một sông Dương Tử
Thành bại theo dòng cuốn bể đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trúc to từng khóm mọc đầy,
Người xưa từng đến nơi đây dựng lầu.
Nền xưa thành đất trắng rồi,
Cỏ thơm lưu dấu Hoàng Châu vẫn còn.
Nỗi niềm kim cổ vấn vương,
Bình sinh đâu có tính đường năm sau.
Sông Trường Giang thật khéo sao,
Nên hư chẳng luận đổ vào biển đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trúc to trúc lớn mọc đầy
Người xưa dựng một mái lầu tại đây
Nền xưa đất cũ trắng nay
Hoàng Châu bài viết từ đây vẫn còn
Người nay cảm chuyện nghìn xưa
Đương thời nghĩ chuyện khó vừa tính thông
Giỏi ra Dương Tử một sông
Bại thành còn mất xuôi dòng về đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tre to những bụi mọc quanh đây.
Chốn ấy người xưa đã dựng lầu.
Nền cũ hồi nao thành đất trống.
Văn xưa sót lại viết Hoàng Châu.
Người sau ngàn thuở còn thương cảm.
Cái việc sang năm chẳng tính đâu.
Chỉ mỗi Trường Giang là khéo đặt.
Bên bồi bên lở chảy về đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời