08/02/2023 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Châu trúc lâu
黃州竹樓

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 11:37

 

Nguyên tác

合圍巨竹遍郊衢,
曾有前人建此樓。
舊址何時成白地,
遺文從古記黃州。
後人徒有千年感,
當日曾無隔歲謀。
惟有長江巧收拾,
一成一毀盡東流。

Phiên âm

Hợp vi cự trúc biến giao cù,
Tằng hữu tiền nhân[1] kiến thử lâu.
Cựu chỉ hà thì thành bạch địa,
Di văn[2] tòng cổ ký Hoàng Châu.
Hậu nhân đồ hữu thiên niên cảm,
Đương nhật tằng vô cách tuế mưu[3].
Duy hữu Trường giang xảo thu thập,
Nhất thành nhất huý tẫn đông lưu.

Bản dịch của (Không rõ)

Trúc to trúc lớn bụi mọc đầy
Người xưa dựng một mái lầu cây
Nền cũ thời nào nay đất trắng
Bài viết Hoàng Châu vẫn còn đây
Người nay cảm chuyện nghìn năm trước
Đương thời nghĩ chuyện khó tính thông
Giỏi ra chỉ một sông Dương Tử
Thành bại theo dòng cuốn bể đông.
Hoàng Châu nay là huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Người thời trước, chỉ ông Vương Vũ Xứng, nhà thơ đời Tống, khi bị trích ở Hoàng Châu, có làm cái lầu bằng trúc tại đây và làm bài thơ nhan đề là Hoàng Châu trúc lâu ký.
[2] Chỉ bài văn của Vương Vũ Xứng.
[3] Tính việc năm sau. Trong bài ký trên, tác giả có nói “Trong bốn năm phải bôn tẩu không nghỉ, chưa biết sang năm lại đi nơi nào, há sợ lầu trúc này dễ hỏng nát sao?”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Hoàng Châu trúc lâu