Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài

Phượng Sồ bất liệp liệp Ngô nhân
Cô các không lưu vãn yến chân
Ô Thước phú tàn Đồng Tước lão
Hà như tinh xá lạc thanh bần

 

Dịch nghĩa

Phượng Sồ thì không bắt lại đi bắt người nước Ngô
Ngôi lầu cô đơn luống còn chim én trong chiều muộn
Bài phú Ô Thước đã tàn đồng tước cũng đã lão
Sao không dựng tinh xá vui hưởng thanh bần


Nguỵ Vũ Đế tức Tào Tháo.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Én trong chiều muộn chỗ lầu cô
Không bắt Phượng Sồ lại bắt Ngô
Ô Thước phú tàn Đồng Tước lão
Thà rằng thanh tịnh chốn hư vô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phượng Sồ không bắt, bắt người Ngô,
Chiều muộn én trong lầu chốn cô,
Ô Thước phú tàn đồng tước lão,
Sao không thanh tịnh chốn hư vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời